Admirals brands

SamYang Brand Products

Samyang Cheese Hot Chicken105g

SamYang

Samyang KimchiSeasoningMix100g

Packing: 100 g

Dry

Samyang CannedBuldakKimchi160g

Packing: 160 g

Dry

Samyang Buldak Mayonnaise 250g

Packing: 250 g

Dry

Samyang Crbnra BuldakSauce200g

Packing: 200 g

Dry

Samyang Extreme2xSpcySauce200g

Packing: 1x24pc

Dry

Samyang Orig Spicy Sauce200g

Packing: 24 pcs

Dry

Samyang Buldak Dumpling

Packing: 600x12

Frozen

Samyang Carbo Dumpling

Packing: 600x12

Frozen

Samyang Kimchi Dumpling

Packing: 600x12

Frozen

Samyang Chacharoni Ramen140gx5

Packing: 140gx 5

Dry